top of page

Avtalebetingelser for kjøp av medlemskap. 

SALGSVILKÅR

1. ALDERSGRENSE Det er 18 års aldersgrense for kjøp av medlemskap på Internett.

2. PRISER  Prisen du skal betale for det medlemskapet du kjøper er opplyst i bestillingsbildet i nettbutikken. Ved tegning av AvtaleGiro -medlemskap betaler du innmeldingsavgiften samt treningsavgiften for de 2 første treningsmånedene forskuddsvis. Medlemsavgiften for resten av avtaleperioden er basert på at innbetalingen skjer ved bruk av avtalegiro. Fra måned nummer 3 trekkes avtalt beløp fra kontoen den 20. i hver måned. Ved tegning av kontant medlemskap betaler du hele beløpet forskuddsvis i nettbutikken. Bindningstiden på medlemskapet er beskrevet i bestillingsbildet. 

Ved tegning av AvtaleGiro medlemskap i nettbutikken vil både totalprisen for medlemskapet, og beløpet som skal betales på forskudd komme klart frem. Merk at det er beløpet som skal betales på forskudd som vises i kassen i nettbutikken, og ikke totalprisen på medlemskapet.

3. BETALING Vi krever betaling for varen på det tidspunkt vi mottar din bestilling. Du mottar medlemsavtalen med kvittering pr. e-post så snart betalingen er registrert hos oss. Selve kontrakten sendes i en separat e-post kort tid etter innmelding, senest etter 24 timer.

4. KORTINFORMASJON Når du handler hos Puls Follo blir betalingen behandlet av Netaxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, American Express og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

5. BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT MEDLEMSAVTALE

Når du har mottatt medlemsavtalen, kan du komme og benytte deg av senteret. Husk å signere Avtalegirofullmakt som siste ledd av innmelding. Denne kan også aktiveres elektronisk via «min side». Medlemskort kan hentes i resepsjonen i bemannet tidsrom, men du kan allerede nå bruke mobiltelefonen for å låse deg inn. Les om appen Go Active! på www.pulsfollo.no.

6. PERSONOPPLYSNINGER

Puls Follo behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne registre. Les mer i vår personvernsklausul: http://www.pulsfollo.no/personvernserklæring

7. ANGRERETT

Ved tegning av medlemskap via Internett har medlemmet 14 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kap 4, §18, kan medlemmet gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettsskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt.

Melding om bruk av angreretten må gis til Puls Follo innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Et ferdig utfylt angrerettskjema som kan benyttes sendes ut pr. e-post sammen med bekreftelse på inngått medlemsavtale. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Medlemmet bør sørge for at dette kan dokumenteres, og vi anbefaler derfor at dette gjøres pr e-post til info@pulsfollo.no

Du kan benytte treningssenteret når du har mottatt medlemsavtalen. Dersom du benytter treningssenteret før utløpet av angrefristen må du betale for denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 20. Prisen du belastes er kr. 150,- per gang.

Hvis medlemskort er utlevert, må denne returneres dersom angreretten benyttes. Har du benyttet deg av vårt tilbud om gratis veiledningstime med instruktør, så forbeholder vi oss også retten til å ta betaling for denne timen med kr. 500,- dersom angreretten benyttes.

Medlemskapets vilkår er som følgende.

 1. Unnlatelse av fremmøte gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. 

 2. Innbetalingen av fakturerte kontingenter kan ikke avbrytes uansett grunn etter angrefristens utløp(14 dager). 

 3. Det er ikke mulig å fryse medlemskapet, med mindre dette spesielt spesifiseres. Det eneste medlemskapet som kan fryses er FolloPuls, som kan fryses maks 3 kalendermåneder pr år. Fristen for å fryse medlemskapet er en hel kalendermåned på forskudd. Et medlemskap som skal fryses i februar må da fryses innen utgangen av desember. 

 4. Medlemskapet er bundet i 12 måneder, om ikke annet er opplyst, og løper så videre til oppsigelse med 1 kalendermåneds oppsigelsesfrist regnet fra den siste i hver måned. Dvs. at en oppsigelse som f.eks. mottas i januar vil ha siste avdrag 20. Januar, som er betaling for Februar. Oppsigelse skal gjøres i mine sider eller pr e-post til adresse annonsert på treningssenterets nettside. En oppsigelse levert under binding vil tre i kraft etter bindingens utløp. 

 5. Medlemmet plikter å registrere seg på treningssenteret ved ankomst. 

 6. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til. Det blir utført kontroller, og medlemmer som slipper inn andre, eller befinner seg i lokalene uten å ha sjekket inn, vil bli bortvist fra senteret og medlemskapet kan bli terminert med umiddelbar virkning. 

 7. Medlemmet bekrefter at han/hun er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys. 

 8. All trening skjer på eget ansvar. Treningssenteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. 

 9. Medlemmet plikter til enhver tid å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i treningssenteret. Ordensregler og annen informasjon om bruk og opphold i treningssenterets lokaler skal følges. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av utesko er forbudt i treningslokalene. Overtredelser vil resultere i bortvisning fra lokalene og avtalen kan bringes til stopp uten krav om tilbakebetaling av innbetalt medlemskontingent.

 10. For medlemskap som gir tilgang til gruppetimer, så vil dette tilbudet kunne forandre seg på kort varsel, og dette gir ikke rett til heving av kontrakten. Ved prisendring skal medlemmet varsles skriftlig med minst 1 hel kalendermåned frist. 

 11. Det er tidspunkt i åpningstider der senteret er ubemannet. Disse tidspunktene kan forandre seg på kort varsel. 

 12. Dersom myndighetene innfører mva. på trening kan kontingenten justeres tilsvarende mva. satsen som til enhver tid er gjeldene for trening. Også innenfor en bundet avtale. 

 13. Foretrukken betalingsmetode av kontingenten er Avtalegiro, og medlemmet er selv ansvarlig for at fullmakten for dette er gyldig og at det er dekning på kontoen ved forfall den 20. i måneden. Medlemskap uten gyldig Avtalegirofullmakt den 5. i måneden Avtalegirotrekket skal trekkes, vil bli tilsendt en faktura med medlemskontingenten i tillegg til et gebyr på 49kr, som kan reguleres i takt med vanlig prisøkning. 

 14. Ved ubetalte trekk vil purregebyr påløpe iht. inkassoloven.

 15. Medlemmet godtar å ta avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir senteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Unnlatelse av dette anses som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og senteret har anledning til å heve treningsavtalen uten garanti for tilbakebetaling av innbetalt kontingent. 

 16. Ved ubetalte avdrag kan treningssenteret stoppe avtalen med øyeblikkelig virkning. Forfalte kontingenter må da betales inn. 

 17. Veiledningstimer, personlig trener, massasje, og andre 1 til 1-avtaler som avbestilles innenfor 24 timer før timestart anses som levert og belastes medlemmet 100%.

 18. Medlemmet bekrefter at informasjonen i innmeldingen er riktig. Informasjon opplyst, som for eksempel, fødselsdato, mobilnummer, adresse, og annen informasjon er medlemmets ansvar at den er riktig og til en hver tid oppdatert. Informasjonen oppdateres i Mine Sider.

 19. Hvis medlemmet har oppgitt feil fødselsdato eller på en annen måte utgitt seg for å være noen andre enn de er, vil treningssenteret ta seg rett til å oppheve kontrakten, og om nødvendig utestenge vedkommende fra senteret på ubestemt tid. 

 20. I ubemannede tidsrom er det medlemmets ansvar å følge de sikkerhets- og trivselsreglene som til for en hver tid gjelder på senteret. 

 21. Det er krav til registrering av oppmøte, og det er ikke lov å slippe inn andre mennesker. Treningssenteret tar seg rett til å terminere medlemskapet om vilkårene for bruk av senteret ikke følges. 

 

Spesifiserte vilkår pr medlemskap er som følgende:

Standard Puls Langhus - Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer og treningsstudio hele åpningstiden på Puls Langhus. Medlemskapet har 12 måneder binding. Medlemskapet kan i utgangspunktet ikke fryses, men det er mulig å legge til muligheten til å fryse medlemskapet - ved innmelding.

Morgen Puls Langhus - Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer og treningsstudio hele åpningstiden lørdag og søndag, og på mandager til fredager frem til kl 16:00. Kun på senteret medlemskapet er signert. Medlemskapet kan i utgangspunktet ikke fryses, men det er mulig å legge til muligheten til å fryse medlemskapet - ved innmelding.

DUO Puls Langhus - Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer og treningsstudio hele åpningstiden på Puls Langhus. Det gis også tilgang hele åpningstiden på et valgfritt senter til - valgt ved innmelding. Medlemskapet har 12 måneder binding. Medlemskapet kan i ikke fryses.
OrdinærPuls - Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer(hvis dette tilbys på senteret) og treningsstudio hele åpningstiden på senteret medlemskapet er signert. Medlemskapet har 12 måneder binding og kan ikke fryses.
MorgenPuls - Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer og treningsstudio hele åpningstiden lørdag og søndag, og på mandager til fredager frem til kl 16:00. Kun på senteret medlemskapet er signert. Medlemskapet har 12 måneder binding og kan ikke fryses. Medlemskapet tilbys kun på Puls Langhus og Puls Trollåsen.
FolloPuls - Medlemskapet gir tilgang hele åpningstiden på Puls Langhus og Puls Trollåsen. Medlemskapet er uten binding og kan fryses inntil 3 kalendermåneder pr år. Det er et engangsgebyr a kr 299,- som betales ved innmelding. Hvis medlemskapet sies opp og det tegnes nytt medlemskap, må gebyret betales igjen ved innmelding. 
PulsUng - Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer og treningsstudio hele åpningstiden på senteret medlemskapet er signert. Medlemskapet har 12 måneder binding og kan ikke fryses. Gjelder kun for personer under 15år. Dette medlemskapet kjøpes kombinert med et oppstartskurs på 1699kr som må gjennomføres før medlemskapet er gyldig. Medlemskapet oppgraderes til OrdinærPuls-medlemskap og tilsvarende pris når medlemmet fyller 15.

Gavekort - 1 mnd gratis trening - Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer og treningsstudio hele åpningstiden på Puls Langhus og Trollåsen i 1 måned fra registrert dato. Det er ingen forpliktelser etter endt periode. Det følger ikke med gratis PT time.

bottom of page