RETNINGSLINJER FOR GRUPPETIMER

REGLER FOR BOOKING AV GRUPPETIMER

 • Booking åpner kl. 17:00  - 2 dager før timen starter

 • Booking kan foretas inntil 30 minutter før timen starter

 • Kan du ikke møte? Book deg av senest 1 time før

  • gjør dette primært for å gi plassen til en annen som vil på gruppetime!

  • senere avbooking vil gi deg en prikk / ikke-møtt

 • For å ikke miste din plass. Møt opp senest 5 minutter før timen starter.

 • 5 prikker / ikke-møtt  = kan ikke booke timer online i 4 uker 

 • Hvis timen er fullbooket, sett deg på venteliste. Hvis du får plass vil du få en SMS

 • UTEtimer = trenger man ikke trekke lapp, instruktør gjør dette manuelt

SLIK BOOKER DU:

 • Last ned vår booking applikasjon "Puls Gruppetimer" eller logg deg inn via nettside pulsfollo.no. 

 • Trykk "Ny bruker".  Du vil få tilsendt et engangspassord på SMS som brukes som passord.

 • Trykk "logg-in" - skriv ditt tlf nr. som "brukernavn" og engangspassordet du fikk tilsendt som "passord".

 • Du kan endre ditt passord under "instillinger".