Maren Sjøvold

Personlig trener 

Maren er en engasjert og positiv person som skreddersyr treningsprogram basert på dine ønsker og ambisjoner. Hennes mål som PT er at dere sammen finner en type trening DU liker, slik at du opplever trenings- og mestringsglede, samtidig som du effektivt når dine mål. 

 Hennes utdannelse ved Norges Idrettshøgskole har gitt henne god kjennskap til de fleste sykdoms- og aldersrelaterte problemer og hvordan disse påvirker den fysiske funksjonen i dagliglivet. Hun kan med dette planlegge og tilrettelegge trening for deg som er i risikosonen for å utvikle (eller allerede har utviklet) hjerte- og karsykdommer, har vært igjennom en kreftbehandling eller har andre helseutfordringer.

 

Kvalifikasjoner:

-Forstudium i dans, Spin-Off

-Årsstudium i Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Norges Idrettshøgskole

- Bachelorgrad i idrettsvitenskap; fysisk Aktivitet og Helse, Norges Idrettshøgskole

Bachelorgraden rommer; 

- Personlig Trener

- AKTIVinstruktør

- Trening og eldre

- Forebyggende og helsefremmende fysisk aktivitet

Kontakt:

maren.sjovold@pulsfollo.no

45198266